1. Условия

С достъпа си до този сайт, вие се съгласявате да бъдат обвързани с настоящите Общи условия уеб сайт и условия за ползване, всички приложими закони и подзаконови актове, и се съгласявате, че вие ??сте отговорни за привеждане в съответствие с всички приложими местни закони. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, ви е забранено от използването или достъпа до този сайт. Материалите, съдържащи се в този сайт са защитени от приложимото авторското право и търговската марка.

2. Използвайте Лиценз

Предоставя се разрешение за временно да ги изтеглите едно копие на материалите (информация или софтуер) уеб сайт на AidaCars ООД за лични, нетърговски преходен гледане само. Това е предоставянето на лиценз, а не прехвърляне на правото на собственост, а под този лиценз може да не:
променяте или копирате материали;
използване на материалите за комерсиални цели, или за всяко публично показване (търговски или нетърговски);
се опитват да декомпилира или обратен инженеринг на някой софтуер, уеб сайт на AidaCars ООД;
премахване на авторско право или други права на собственост нотации от материали или
прехвърляне на материали за друго лице или “огледало” на материали на друг сървър.
Този лиценз се прекратява автоматично, ако нарушите някое от тези ограничения и може да бъде прекратен от AidaCars ООД по всяко време. При прекратяване на гледане на тези материали или при прекратяване на този лиценз, трябва да унищожите всякакви заредени материали в притежание на вашия дали в електронен или хартиен формат.

3. Опровержение

Материалите в сайта на AidaCars ООД се предоставят “както е”. AidaCars ООД не дава никакви гаранции, преки или косвени, и отхвърля и отрича всички други гаранции, включително без ограничение, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, пригодност за определена цел, или липса на нарушение на интелектуалната собственост или друго нарушение на правата. Освен, AidaCars ООД не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати, или надеждността на използването на материалите на своята Интернет страница или по друг начин, свързани с тези материали или на всички сайтове, свързани с този сайт.

4. Ограничения

В никакъв случай AidaCars ООД или неговите доставчици, да носи отговорност за каквито и да е вреди (включително, без ограничение, обезщетение за загуба на данни или печалба, или поради прекъсване на бизнеса), произтичащи от използването или невъзможността за използване на материали на AidaCars ООД “Интернет сайт, дори ако AidaCars ООД или AidaCars ООД упълномощен представител е бил уведомен устно или писмено за възможността от такива щети. Тъй като някои юрисдикции не позволяват ограничаване на косвените гаранции или ограниченията на отговорността за косвени или случайни вреди, тези ограничения не се отнасят за вас.

5. Ревизии и Errata

Материалите уеб сайт на AidaCars ООД може да включва технически, печатни или фотографски грешки. AidaCars ООД не гарантира, че която и да е от материалите по своя уеб сайт са точни, пълни, или ток. AidaCars ООД може да прави промени в материалите, съдържащи се в своя уеб сайт по всяко време без предизвестие. AidaCars ООД обаче не направи какъвто и да е ангажимент да актуализира материалите.

6. Звена

AidaCars ООД не е прегледал всички сайтове, свързани към неговия сайт в интернет страницата и не носи отговорност за съдържанието на който и да е свързан сайт. Включването на някоя връзка не означава обвързването от AidaCars ООД на сайта. Използването на такъв свързан уеб сайт е на собствен риск на потребителя.

7. На сайта Условия за ползване Модификации

AidaCars ООД може да преразглежда тези условия за ползване за своя уеб сайт по всяко време без предизвестие. С помощта на този уеб сайт вие се съгласявате да бъдат обвързани с текущата версия на тези Правила и Условия за ползване.

8. Приложим закон

Всяка претенция, свързани с уеб сайт на AidaCars ООД се урежда от законите на държавата България без оглед на своето противоречие на законови разпоредби.

Общи условия, приложими към Използването на уеб сайта.

VN:F [1.9.21_1169]
Оставете своят глас за нашите коли под наем
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
Условия за ползване, 10.0 out of 10 based on 2 ratings
Translate »