Югозападен район

Югозападният район обхваща цяла Югозападна България и малка част от Северна България ( Ботевградско и Етрополско ). На запад и на юг той се спира до държавната ни граница със Сърбия, Македония и Гърция.На север включва значителна част от Западна Стара планина, чието главно било от връх Ком до Искърския пролом служи за граница на района.Главната верига на планината представлява физикогеографска и стопанскогеографска граница.Тук преминава шосе само през Петроханския проход, по което се извършват част от икономическите връзки между Югозападния и Северозападния район.Чрез Искърския пролом, прохода Витиня и Арабаконашкия проход районът осъществява стопанските си връзки със Северния централен и Северозападния район.
На изток районът включва Златишко-Пирдопското поле, Копривщенската котловина, Ихтинамска Средна гора, ИхтиманскотоКостенцкото поле, цяла Рила и Пирин планина и поречието на река Места заедно с югозападните скатове на родопския дял Дъбраш.

В тези граници Югозападният районобхваща 18,3 % от площта ( 20 306 кв.км. ) и 27,2% от населението на България.През този район минават един от най-важните пътища на България и Балканския полуостров, свързващи нашата страна с Атина, Скопие, Тирана и Белград.

В административноо отношение районът включва областите град София, Софийска , Пернишка, Кюстендилска и Благоевградска.

Транспортът на района е много добре развит. През него минават най-важните международни магистрали Белград-София-Пловдив-Истанбул, София-Русе-Букурещ-Москва, София-Мездра-Русе-Будапеща-Прага-Берлин, София-Кулата-Атина, София-Кюстендил-Скопие и София-Белград.Превозват се въглища, цимент, метали, машини, текстил, консерви, тютюн, овощия и др. Голямо значение имат гарите София-Пловдив, София-Варна, София-Кулата са електрифицирани.

Преобладаващата част от шосетата в района са асфалтирани. Летището на София има международно значение. През територията на района ще бъдат изградени 4 транспортни коридора.

Туризъм. Високите върхове, кристалните езера, легендарните гори, хубавите поляни на Рила и Пирин, пирамидите на Стоб, Кътина и Мелник, водопадите при Костенец и Скакавица, минералните извори в и около София, Банкя, Сапарева баня, Кюстендил, Сандански и Марикостиново благоприятстват развитието на вътрешния и международния туризъм. Все по-голямо значение за познавателния туризъм придобиват редица промишлени обекти.

VN:F [1.9.21_1169]
Оставете своят глас за нашите коли под наем
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Translate »