Правилник за движение по пътищата

Временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач: 1. за водач, за който видимо се установи, че не отговаря на медицинските или психологическите изисквания – до отпадане на основанието за това; 2. за управление на МПС с...
Translate »