Условия за ползване на сайта ни

1. Условия С достъпа си до този сайт, вие се съгласявате да бъдат обвързани с настоящите Общи условия уеб сайт и условия за ползване, всички приложими закони и подзаконови актове, и се съгласявате, че вие ??сте отговорни за привеждане в съответствие с всички приложими...
Translate »